SCB:s mikrodataregister


Klicka i registerträdet för detaljerad information. Endast fullständiga och godkända dokumentationer visas. Dokumentationsarbetet pågår och fler dokumentationer läggs till löpande.

Visa dokumentation inom:         Symbolförklaringar

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖSamtliga


Skip Navigation Links.
Klicka för att stänga DokumentationerDokumentationer
Klicka för att expandera AktieägarstatistikAktieägarstatistik
Klicka för att expandera AktivitetsregistretAktivitetsregistret
Klicka för att expandera Allmänna val, nominerade och valdaAllmänna val, nominerade och valda
Klicka för att expandera Allmänna val, valdeltagandeAllmänna val, valdeltagande
Klicka för att expandera Allmänna val, valresultatAllmänna val, valresultat
Klicka för att expandera Analyser om befolkningens utbildningAnalyser om befolkningens utbildning
Klicka för att expandera Annan pedagogisk verksamhetAnnan pedagogisk verksamhet
Klicka för att expandera ArbetskraftsbarometernArbetskraftsbarometern
Klicka för att expandera Arbetskraftsundersökningar (AKU)Arbetskraftsundersökningar (AKU)
Klicka för att expandera ArbetsmiljöundersökningenArbetsmiljöundersökningen
Klicka för att expandera Arbetsorsakade besvärArbetsorsakade besvär
Klicka för att expandera Arbetsplatsomr utanför tätortArbetsplatsomr utanför tätort
Klicka för att expandera Avgifter/hyror för nybyggda lägenheterAvgifter/hyror för nybyggda lägenheter
Klicka för att expandera BalansstatistikBalansstatistik
Klicka för att expandera BarnregistretBarnregistret
Klicka för att expandera Bebyggd mark strandskyddsområdenBebyggd mark strandskyddsområden
Klicka för att expandera BefolkningsframskrivningarBefolkningsframskrivningar
Klicka för att expandera BefolkningsregistretBefolkningsregistret
Klicka för att expandera BonusBonus
Klicka för att expandera BostadsbeståndBostadsbestånd
Klicka för att expandera Bostadsbyggnad och bygglovBostadsbyggnad och bygglov
Klicka för att expandera ByggnadsprisindexByggnadsprisindex
Klicka för att expandera ByggproduktionsindexByggproduktionsindex
Klicka för att expandera Census Census
Klicka för att expandera Deltagare i sfiDeltagare i sfi
Klicka för att expandera Demokrati i kommun och landstingDemokrati i kommun och landsting
Klicka för att expandera Detaljhandelns geografiDetaljhandelns geografi
Klicka för att expandera Distansutbildning i högskolanDistansutbildning i högskolan
Klicka för att expandera ElevpanelerElevpaneler
Klicka för att expandera Emitterade värdepapperEmitterade värdepapper
Klicka för att expandera Energi i småhusEnergi i småhus
Klicka för att expandera Energianvändningen inom fiskeEnergianvändningen inom fiske
Klicka för att expandera Energistatistik flerbostadshusEnergistatistik flerbostadshus
Klicka för att expandera Energistatistik för lokalerEnergistatistik för lokaler
Klicka för att expandera Ersättning för sjukdom och arbetslöshetErsättning för sjukdom och arbetslöshet
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, nominerade o valdaEuropaparlamentsval, nominerade o valda
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, valdeltagandeEuropaparlamentsval, valdeltagande
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, valresultatEuropaparlamentsval, valresultat
Klicka för att expandera Faktorprisindex för byggnader (FPI)Faktorprisindex för byggnader (FPI)
Klicka för att expandera Fastighetspriser och lagfarterFastighetspriser och lagfarter
Klicka för att expandera FastighetsregistretFastighetsregistret
Klicka för att expandera Fastighetstaxering (FTR)Fastighetstaxering (FTR)
Klicka för att expandera Finansiella företag, årsbokslutFinansiella företag, årsbokslut
Klicka för att expandera FinansmarknadsstatistikFinansmarknadsstatistik
Klicka för att expandera FinansräkenskaperFinansräkenskaper
Klicka för att expandera FlergenerationsregistretFlergenerationsregistret
Klicka för att expandera FolkhögskolanFolkhögskolan
Klicka för att expandera FolkhögskoleuppföljningenFolkhögskoleuppföljningen
Klicka för att expandera Folkomröstningar, valdeltagandeFolkomröstningar, valdeltagande
Klicka för att expandera Folkomröstningar, valresultat Folkomröstningar, valresultat
Klicka för att expandera FordonsgasFordonsgas
Klicka för att expandera FordonsregistretFordonsregistret
Klicka för att expandera Forskning och utveckling (FOU)Forskning och utveckling (FOU)
Klicka för att expandera FRIDAFRIDA
Klicka för att expandera Fritidshem: eleverFritidshem: elever
Klicka för att expandera FritidshusområdenFritidshusområden
Klicka för att expandera FunktionshindradeFunktionshindrade
Klicka för att expandera Företagens ekonomi (FEK)Företagens ekonomi (FEK)
Klicka för att expandera Företagens utgifter för ITFöretagens utgifter för IT
Klicka för att expandera Företagsdatabasen (FDB)Företagsdatabasen (FDB)
Klicka för att expandera Företagsstatistik (FS)Företagsstatistik (FS)
Klicka för att expandera FörmögenhetsregistretFörmögenhetsregistret
Klicka för att expandera FörskolaFörskola
Klicka för att expandera FörskoleklassFörskoleklass
Klicka för att expandera Försäkringsföretagens kapitalplaceringarFörsäkringsföretagens kapitalplaceringar
Klicka för att expandera Försäkringsföretagens årsredogörelseFörsäkringsföretagens årsredogörelse
Klicka för att expandera Försäljning av mineralgödselFörsäljning av mineralgödsel
Klicka för att expandera Förtroendevalda Förtroendevalda
Klicka för att expandera GeografidatabasenGeografidatabasen
Klicka för att expandera Grundskola: betyg åk 6Grundskola: betyg åk 6
Klicka för att expandera Grundskola: betyg åk 9Grundskola: betyg åk 9
Klicka för att expandera Grundskola: eleverGrundskola: elever
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 3Grundskola: nationella prov åk 3
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 5Grundskola: nationella prov åk 5
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 6Grundskola: nationella prov åk 6
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 9Grundskola: nationella prov åk 9
Klicka för att expandera Grönytor o annan mark i tätorterGrönytor o annan mark i tätorter
Klicka för att expandera Gymnasial yrkesutbildningGymnasial yrkesutbildning
Klicka för att expandera Gymnasieskola: betygGymnasieskola: betyg
Klicka för att expandera Gymnasieskola: eleverGymnasieskola: elever
Klicka för att expandera Gymnasieskola: nationella provGymnasieskola: nationella prov
Klicka för att expandera Gymnasieskola: sökande och antagnaGymnasieskola: sökande och antagna
Klicka för att expandera Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)
Klicka för att expandera Historiska befolkningsregistret (HBR)Historiska befolkningsregistret (HBR)
Klicka för att expandera Hushållens boendeHushållens boende
Klicka för att expandera Hushållens boendeutgifter (BUT)Hushållens boendeutgifter (BUT)
Klicka för att expandera Hushållens ekonomi (HEK)Hushållens ekonomi (HEK)
Klicka för att expandera Hushållens utgifter (HUT)Hushållens utgifter (HUT)
Klicka för att expandera Hyror i bostadslägenheterHyror i bostadslägenheter
Klicka för att expandera HälsoräkenskaperHälsoräkenskaper
Klicka för att expandera HögskoleregistretHögskoleregistret
Klicka för att expandera Högutbildade utrikes föddaHögutbildade utrikes födda
Klicka för att expandera Högutbildades arbetsmarknadHögutbildades arbetsmarknad
Klicka för att expandera Industrins energianvändningIndustrins energianvändning
Klicka för att expandera Industrins varuproduktionIndustrins varuproduktion
Klicka för att expandera Industrins vattenanvändningIndustrins vattenanvändning
Klicka för att expandera Inkomst och taxering (IoT)Inkomst och taxering (IoT)
Klicka för att expandera InkvarteringsstatistikInkvarteringsstatistik
Klicka för att expandera Innovationsverksamhet Innovationsverksamhet
Klicka för att expandera InrikeshandelInrikeshandel
Klicka för att expandera Internationella företagInternationella företag
Klicka för att expandera Inträdet på arbetsmarknadenInträdet på arbetsmarknaden
Klicka för att expandera Intäkter och kostnader flerbostadshusIntäkter och kostnader flerbostadshus
Klicka för att expandera InvesteringsenkätenInvesteringsenkäten
Klicka för att expandera Investeringsfonder/VärdepappersfonderInvesteringsfonder/Värdepappersfonder
Klicka för att expandera IT-användningIT-användning
Klicka för att expandera Jordbrukets vattenanvändningJordbrukets vattenanvändning
Klicka för att expandera KalkförsäljningKalkförsäljning
Klicka för att expandera Kommun/landsting tillg/skulderKommun/landsting tillg/skulder
Klicka för att expandera Kommunalekonomisk utjämn och LSS-utjämnKommunalekonomisk utjämn och LSS-utjämn
Klicka för att expandera KommunalskatterKommunalskatter
Klicka för att expandera Kommunernas aktivitetsansvarKommunernas aktivitetsansvar
Klicka för att expandera Kompletterande utbildningKompletterande utbildning
Klicka för att expandera KomvuxKomvux
Klicka för att expandera Konjunkturlöner kommuner (KLK)Konjunkturlöner kommuner (KLK)
Klicka för att expandera Konjunkturlöner landsting (KLL)Konjunkturlöner landsting (KLL)
Klicka för att expandera Konjunkturlöner privat (KLP)Konjunkturlöner privat (KLP)
Klicka för att expandera Konjunkturlöner statlig sektor (KLS)Konjunkturlöner statlig sektor (KLS)
Klicka för att expandera Konjunkturstatistik för industrinKonjunkturstatistik för industrin
Klicka för att expandera Konjunkturstatistik över vakanserKonjunkturstatistik över vakanser
Klicka för att expandera Konjunkturstatistik, sjuklöner (KSju)Konjunkturstatistik, sjuklöner (KSju)
Klicka för att expandera Konkurser och offentliga ackordKonkurser och offentliga ackord
Klicka för att expandera Kortperiodisk sysselsättning (KS)Kortperiodisk sysselsättning (KS)
Klicka för att expandera Kostnader för skolväsendetKostnader för skolväsendet
Klicka för att expandera Kust, stränder och öarKust, stränder och öar
Klicka för att expandera Kvartalsvis bränslestatistikKvartalsvis bränslestatistik
Klicka för att expandera KörsträckorKörsträckor
Klicka för att expandera Labour Cost SurveyLabour Cost Survey
Klicka för att expandera Land- och vattenarealerLand- och vattenarealer
Klicka för att expandera Levnadsförhållanden (ULF/SILC)Levnadsförhållanden (ULF/SILC)
Klicka för att expandera LivsmedelsförsäljningLivsmedelsförsäljning
Klicka för att expandera Longitudinell individdatabas (LINDA)Longitudinell individdatabas (LINDA)
Klicka för att expandera Longitudinell integrationsdatabas (LISA)Longitudinell integrationsdatabas (LISA)
Klicka för att expandera Lönestruktur, hela ekonomin (SLH)Lönestruktur, hela ekonomin (SLH)
Klicka för att expandera Lönestruktur, landsting (SLL)Lönestruktur, landsting (SLL)
Klicka för att expandera Lönestruktur, primärkommunal (SLK)Lönestruktur, primärkommunal (SLK)
Klicka för att expandera Lönestruktur, privat sektor (SLP)Lönestruktur, privat sektor (SLP)
Klicka för att expandera Lönestruktur, statlig sektor (SLS)Lönestruktur, statlig sektor (SLS)
Klicka för att expandera LönesummestatistikLönesummestatistik
Klicka för att expandera MervärdesskatteregistretMervärdesskatteregistret
Klicka för att expandera MiljöräkenskaperMiljöräkenskaper
Klicka för att expandera MiljöskyddskostnaderMiljöskyddskostnader
Klicka för att expandera Månatlig bränslestatistikMånatlig bränslestatistik
Klicka för att expandera Månatlig elstatistikMånatlig elstatistik
Klicka för att expandera NamnstatistikNamnstatistik
Klicka för att expandera NationalräkenskaperNationalräkenskaper
Klicka för att expandera Naturgas, nät och leverantörNaturgas, nät och leverantör
Klicka för att expandera NormskördarNormskördar
Klicka för att expandera Nystartade företagNystartade företag
Klicka för att expandera Offentligt ägda företagOffentligt ägda företag
Klicka för att expandera Oljeleveranser, kommunvis redovisningOljeleveranser, kommunvis redovisning
Klicka för att expandera Ombyggnad/rivning flerbost husOmbyggnad/rivning flerbost hus
Klicka för att expandera Omförhandling av elavtalOmförhandling av elavtal
Klicka för att expandera Outhyrda bostadslägenheterOuthyrda bostadslägenheter
Klicka för att expandera Partisympatiundersökningen (PSU)Partisympatiundersökningen (PSU)
Klicka för att expandera Pedagogisk personalPedagogisk personal
Klicka för att expandera Personal vid universitet och högskolorPersonal vid universitet och högskolor
Klicka för att expandera PersonalutbildningsstatistikPersonalutbildningsstatistik
Klicka för att expandera Priser för nyproducerade bostäderPriser för nyproducerade bostäder
Klicka för att expandera Priser på elenergiPriser på elenergi
Klicka för att expandera PrisindexPrisindex
Klicka för att expandera Produktionsindex över näringslivetProduktionsindex över näringslivet
Klicka för att expandera Regional omsättningsstatistikRegional omsättningsstatistik
Klicka för att expandera Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS)Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS)
Klicka för att expandera Räkenskapssammandrag (RS)Räkenskapssammandrag (RS)
Klicka för att expandera Räkenskapsutdrag  (SRU)Räkenskapsutdrag (SRU)
Klicka för att expandera SCB:s statistikpaketSCB:s statistikpaket
Klicka för att expandera Skyddad naturSkyddad natur
Klicka för att expandera SmåorterSmåorter
Klicka för att expandera SocialbidragSocialbidrag
Klicka för att expandera SolElSolEl
Klicka för att expandera Specialskola: betyg åk 10Specialskola: betyg åk 10
Klicka för att expandera Statistik för avrinningsområdenStatistik för avrinningsområden
Klicka för att expandera STATIV Statistiska IntegrationsvariablerSTATIV Statistiska Integrationsvariabler
Klicka för att expandera Statliga anslag till forskningStatliga anslag till forskning
Klicka för att expandera Structure of Earnings SurveyStructure of Earnings Survey
Klicka för att expandera Studerandes levnadsvillkorStuderandes levnadsvillkor
Klicka för att expandera StudiedeltagandeStudiedeltagande
Klicka för att expandera StudieuppehållStudieuppehåll
Klicka för att expandera Svenska utlandsskolorSvenska utlandsskolor
Klicka för att expandera Särskild utbildning för vuxna (särvux)Särskild utbildning för vuxna (särvux)
Klicka för att expandera TaxeringsutfalletTaxeringsutfallet
Klicka för att expandera TidsanvändningsundersökningenTidsanvändningsundersökningen
Klicka för att expandera Tjänsteföretagens förbrukningTjänsteföretagens förbrukning
Klicka för att expandera Trafik med fartygTrafik med fartyg
Klicka för att expandera Trafik med svenska lastbilarTrafik med svenska lastbilar
Klicka för att expandera Transportinfrastrukturens markTransportinfrastrukturens mark
Klicka för att expandera Trädbränsle- och torvpriser Trädbränsle- och torvpriser
Klicka för att expandera TätorterTätorter
Klicka för att expandera Utbildning i svenska för invandrare, sfiUtbildning i svenska för invandrare, sfi
Klicka för att expandera UtbildningsregistretUtbildningsregistret
Klicka för att expandera Utländska doktoranderUtländska doktorander
Klicka för att expandera Utländska handelskrediterUtländska handelskrediter
Klicka för att expandera Utrikeshandel med varorUtrikeshandel med varor
Klicka för att expandera VattenbrukVattenbruk
Klicka för att expandera Vuxnas deltagande i utbildning (AES)Vuxnas deltagande i utbildning (AES)
Klicka för att expandera Vuxnas färdigheter (PIAAC)Vuxnas färdigheter (PIAAC)
Klicka för att expandera VägtrafikolyckorVägtrafikolyckor
Klicka för att expandera YrkesregistretYrkesregistret
Klicka för att expandera Årlig energistatistikÅrlig energistatistik

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00