SCB:s mikrodataregister


Klicka i registerträdet för detaljerad information. Endast fullständiga och godkända dokumentationer visas. Dokumentationsarbetet pågår och fler dokumentationer läggs till löpande.

Visa dokumentation inom:         Symbolförklaringar

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖSamtliga


Skip Navigation Links.
Klicka för att stänga DokumentationerDokumentationer
Klicka för att expandera AktieägarstatistikAktieägarstatistik
Klicka för att expandera AktivitetsregistretAktivitetsregistret
Klicka för att expandera Allmänna val, nominerade och valdaAllmänna val, nominerade och valda
Klicka för att expandera Allmänna val, valdeltagandeAllmänna val, valdeltagande
Klicka för att expandera Allmänna val, valresultatAllmänna val, valresultat
Klicka för att expandera Analyser om befolkningens utbildningAnalyser om befolkningens utbildning
Klicka för att expandera Annan pedagogisk verksamhetAnnan pedagogisk verksamhet
Klicka för att expandera ArbetskraftsbarometernArbetskraftsbarometern
Klicka för att expandera Arbetskraftsundersökningar (AKU)Arbetskraftsundersökningar (AKU)
Klicka för att expandera ArbetsmiljöundersökningenArbetsmiljöundersökningen
Klicka för att expandera Arbetsorsakade besvärArbetsorsakade besvär
Klicka för att expandera Arbetsplatsomr utanför tätortArbetsplatsomr utanför tätort
Klicka för att expandera Avgifter/hyror för nybyggda lägenheterAvgifter/hyror för nybyggda lägenheter
Klicka för att expandera BalansstatistikBalansstatistik
Klicka för att expandera BarnregistretBarnregistret
Klicka för att expandera Bebyggd mark strandskyddsområdenBebyggd mark strandskyddsområden
Klicka för att expandera BefolkningsframskrivningarBefolkningsframskrivningar
Klicka för att expandera Befolkningsregistret (RTB)Befolkningsregistret (RTB)
Klicka för att expandera BonusBonus
Klicka för att expandera BostadsbeståndBostadsbestånd
Klicka för att expandera Bostadsbyggnad och bygglovBostadsbyggnad och bygglov
Klicka för att expandera ByggnadsprisindexByggnadsprisindex
Klicka för att expandera ByggproduktionsindexByggproduktionsindex
Klicka för att expandera Census Census
Klicka för att expandera CVTSCVTS
Klicka för att expandera Deltagare i sfiDeltagare i sfi
Klicka för att expandera Demokrati i kommun och landstingDemokrati i kommun och landsting
Klicka för att expandera Detaljhandelns geografiDetaljhandelns geografi
Klicka för att expandera Distansutbildning i högskolanDistansutbildning i högskolan
Klicka för att expandera ElevpanelerElevpaneler
Klicka för att expandera Emitterade värdepapperEmitterade värdepapper
Klicka för att expandera Energi i småhusEnergi i småhus
Klicka för att expandera Energianvändningen inom byggsektornEnergianvändningen inom byggsektorn
Klicka för att expandera Energianvändningen inom fiskeEnergianvändningen inom fiske
Klicka för att expandera Energistatistik flerbostadshusEnergistatistik flerbostadshus
Klicka för att expandera Energistatistik för lokalerEnergistatistik för lokaler
Klicka för att expandera Ersättning för sjukdom och arbetslöshetErsättning för sjukdom och arbetslöshet
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, nominerade o valdaEuropaparlamentsval, nominerade o valda
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, valdeltagandeEuropaparlamentsval, valdeltagande
Klicka för att expandera Europaparlamentsval, valresultatEuropaparlamentsval, valresultat
Klicka för att expandera Faktorprisindex för byggnader (FPI)Faktorprisindex för byggnader (FPI)
Klicka för att expandera FASITFASIT
Klicka för att expandera Fastighetspriser och lagfarterFastighetspriser och lagfarter
Klicka för att expandera FastighetsregistretFastighetsregistret
Klicka för att expandera Fastighetstaxering (FTR)Fastighetstaxering (FTR)
Klicka för att expandera Finansiella företag, årsbokslutFinansiella företag, årsbokslut
Klicka för att expandera FinansmarknadsstatistikFinansmarknadsstatistik
Klicka för att expandera FinansräkenskaperFinansräkenskaper
Klicka för att expandera FlergenerationsregistretFlergenerationsregistret
Klicka för att expandera FolkhögskolanFolkhögskolan
Klicka för att expandera FolkhögskoleuppföljningenFolkhögskoleuppföljningen
Klicka för att expandera Folkomröstningar, valdeltagandeFolkomröstningar, valdeltagande
Klicka för att expandera Folkomröstningar, valresultat Folkomröstningar, valresultat
Klicka för att expandera FordonsregistretFordonsregistret
Klicka för att expandera Forskning och utveckling i SverigeForskning och utveckling i Sverige
Klicka för att expandera FRIDAFRIDA
Klicka för att expandera Fritidshem: eleverFritidshem: elever
Klicka för att expandera FritidshusområdenFritidshusområden
Klicka för att expandera FunktionshindradeFunktionshindrade
Klicka för att expandera Företagens ekonomi (FEK)Företagens ekonomi (FEK)
Klicka för att expandera Företagens utgifter för ITFöretagens utgifter för IT
Klicka för att expandera Företagsdatabasen (FDB)Företagsdatabasen (FDB)
Klicka för att expandera Företagsstatistik (FS)Företagsstatistik (FS)
Klicka för att expandera FörmögenhetsregistretFörmögenhetsregistret
Klicka för att expandera FörskolaFörskola
Klicka för att expandera FörskoleklassFörskoleklass
Klicka för att expandera Försäkringsföretagens kapitalplaceringarFörsäkringsföretagens kapitalplaceringar
Klicka för att expandera Försäkringsföretagens årsredogörelseFörsäkringsföretagens årsredogörelse
Klicka för att expandera Försäljning av mineralgödselFörsäljning av mineralgödsel
Klicka för att expandera Förtroendevalda Förtroendevalda
Klicka för att expandera GeografidatabasenGeografidatabasen
Klicka för att expandera Grundskola: betyg åk 6Grundskola: betyg åk 6
Klicka för att expandera Grundskola: betyg åk 9Grundskola: betyg åk 9
Klicka för att expandera Grundskola: eleverGrundskola: elever
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 3Grundskola: nationella prov åk 3
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 5Grundskola: nationella prov åk 5
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 6Grundskola: nationella prov åk 6
Klicka för att expandera Grundskola: nationella prov åk 9Grundskola: nationella prov åk 9
Klicka för att expandera Grönytor o annan mark i tätorterGrönytor o annan mark i tätorter
Klicka för att expandera Gymnasial yrkesutbildningGymnasial yrkesutbildning
Klicka för att expandera Gymnasieskola: betygGymnasieskola: betyg
Klicka för att expandera Gymnasieskola: eleverGymnasieskola: elever
Klicka för att expandera Gymnasieskola: nationella provGymnasieskola: nationella prov
Klicka för att expandera Gymnasieskola: sökande och antagnaGymnasieskola: sökande och antagna
Klicka för att expandera Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)
Klicka för att expandera GödselmedelGödselmedel
Klicka för att expandera Historiska befolkningsregistret (HBR)Historiska befolkningsregistret (HBR)
Klicka för att expandera Hushållens boendeHushållens boende
Klicka för att expandera Hushållens boendeutgifter (BUT)Hushållens boendeutgifter (BUT)
Klicka för att expandera Hushållens ekonomi (HEK)Hushållens ekonomi (HEK)
Klicka för att expandera Hushållens utgifter (HUT)Hushållens utgifter (HUT)
Klicka för att expandera Hyror i bostadslägenheterHyror i bostadslägenheter
Klicka för att expandera HälsoräkenskaperHälsoräkenskaper
Klicka för att expandera HögskoleregistretHögskoleregistret
Klicka för att expandera Högutbildade utrikes föddaHögutbildade utrikes födda
Klicka för att expandera Högutbildades arbetsmarknadHögutbildades arbetsmarknad
Klicka för att expandera Industrins energianvändningIndustrins energianvändning
Klicka för att expandera Industrins förbrukning (INFI)Industrins förbrukning (INFI)
Klicka för att expandera Industrins varuproduktion