Sök i dokumentationer


Välj först typ av storhet(er) att söka efter och vilken information som ska genomsökas. Ange därefter sökord för sökningen. Välj Sök i all dokumentation för att välja samtliga sökalternativ, d.v.s. all sökbar information för tillgängliga storheter, och Avancerad sökning för att visa ytterligare alternativ för avgränsad sökning.

Sökord Söktips
Avancerad sökning  

Sök i all dokumentation


Sök efter variablerSök efter klassifikationer


Sök efter register

Sök efter populationerSökexempel: Om du vill söka fram variabler vars namn innehåller texten utbildning kryssar du i Sök i namn på variabler under Sök efter variabler och anger sökordet utbildning.

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00