Logga in
   Logga in

Välkommen till Områdesdatabasen!


Områdesdatabasen – ODB
Områdesdatabasen innehåller statistik om befolkning, bostäder, fastigheter, inkomst, kommunikation, utbildning m.m. Statistiken redovisas för basområden, kommuner i länet, planområden, regional stadsbyggnadsindelning, regionala stadskärnor och stadsdelsnämnder med basområdesindelning. Förvaltningar inom Stockholms läns landsting använder statistikunderlag på detaljerade områdesnivå i sin planering. Detsamma gäller för kommunerna i länet och för andra offentliga aktörer.

Information till dig som vill bli ODB-användare
Statistiken i ODB 


Levererat
Publiceringskalender