Ny användare av ODB

TRF:s Områdesdatabas (ODB) vänder sig främst till anställda inom landstingets och kommunernas förvaltningar.
ODB är tillgänglig med två olika behörighetsnivåer; fullständig och begränsad. Fullständig behörighet delas ut mycket restriktivt. För att få fullständig behörighet skall användaren arbeta inom verksamhet som lyder under sekretesslagen.
Alla användare som ansöker ska skriva ut ett exemplar, men fylla i båda blanketterna och skicka till:

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Matilda Rehn
Direkt: 08-123 144 37
E-post: matilda.rehn@sll.se

Box 22550, 104 22 Stockholm
Norra stationsgatan 69


Avtalet avser
1) Tillgång till och användning av ODB
2) Tillgång till och användning av basområdesinformation
3) Sekretessförbindelse